FREE Shipping on all orders over $50.00!

Д-р Аврамова

Д-Р ЦВЕТА АВРАМОВА. ЗАВЪРШВА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В ГРАД ПЛОВДИВ 2008-2014Г  С ОТЛИЧЕН УСПЕХ. ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ. ПРИДОБИВА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ  В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕТИКАТА. ВЗИМА УЧАСТИЯ В МНОГО КОНГРЕСИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ СИМПОЗИУМИ.

Д-Р АВРАМОВА РАБОТИ С БЕЗКОМПРОМИСНОТО КАЧЕСТВО, ВСЕОТДАЙНОСТ И ПОСТОЯНСТВОТО В УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО И ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ. Работата в екип с доказани специалисти от различни области е ключова за успеха на денталната практика!

ПАЦИЕНТИ  СА НЕМАЛКО ИЗВЕСТНИ В РОДНИТЕ СРЕДИ МОДЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, АКТРИСИ И БИЗНЕС ДАМИ.

Д-Р АВРАМОВА СЪЩО ТАКА Е И МАЙКА НА СИН - СТЕФАН. нЕЙНИ ПАЦИЕНТИ СА СЪЩО МНОГО ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

Content
Стоматологичен кабинет Д-р Цвета Аврамова