FREE Shipping on all orders over $50.00!

Зъбно протезиране

 Протетичната дентална медицина включва лечение на дефектите на зъбната коронка,частично или тотално обеззъбяване,абразия,както и наличието на парафункции-бруксизъм и бруксомания. Протезирането от своя страна може да бъде подвижно,неподвижно и комбинирано.

Подвижното протезиране включа цели и частични плакови протези,пластмасови изработени от Валпласт,моделно лети-скелетирани протези.

- Обикновените плакови протези се изработват от акрилна пластмаса.Недостатък при тях е фактът ,че са лесно чуплива и твърдата пластмаса създава дълъг дискомфорт на пациента.
- Протези от Валпласт - изработени са от мека пластмаса,изключително благоприятен адаптационен период за разлика от обикновените протези. Друго предимство при тях е,че могат да се прилагат при хора с алергии към плаковите протези. По отношение на техническата изработка-не се използват метални куки,а последните са с цвета на венеца,много по-дискретни.
- Моделно лети-скелетирани протези - притежават метален скелет,но въпреки това металната плака не създава дискомфорт при говорене.

Неподвижно протезиране включва различни видове коронки и мостове.
Има два вида за изпилияване на зъбите в зависимост от препарационната граница-безпрагово и прагово. При по-стария метод,а именно безпраговото изпиляване има редица недостатъци-по-голяма широчина в основата на коронката,без ясна граница за коронковия ръб,лоша естетика поради оголване на зъбното пънче.Преоцветяване на венеца. Праговото изпиляване се характеризира с възможността за правилно позициониране на коронковия ръб спрямо препарационната граница и околните меки тъкани.Биологично изпиляване,което повишава естетичния резултат.

В зависимост от материала от който са изработени,коронките могат да бъдат: металокерамични,керамични,циркониеви.

Металокерамичните  корони са избор при разрушение зъбни корони.Вътрешната част се състои от метално кепе,върху което се нанасят послойно керамични маси.Връзката межди метала и керамиката е химична,което осигурява здравина. Възможно е обаче да се преоцвети венеца. От естетична гледна точка предпочитаме за фронталния участък да работим с изцяло керамични корони.

Изцяло керамичните корони  се изработват основно по два метода - чрез послойно нанасяне и чрез пресоване. При първатра техника керамиката се нанася на отделни слоеве,като основата се изработва от устойчива керамика. При втория метод керамиката се изпича наведнъж,което осигурява значителна здравина. Тези конструкции се изработват от литиев дисиликат (IPS e.max Ivoclar Vivadent)

Комбинирано протезиране - характерното при този вид протези е ,че се състоят от три вида елементи-неподвижна протезна конструкция /корона,мост,имплант/. Задръжни,блокиращи и ретенционни елементи//стави,телескопи,траверси/.Подвижна протезна конструкция.Content
Стоматологичен кабинет Д-р Цвета Аврамова