FREE Shipping on all orders over $50.00!

Орална хирургия

 Извършват се разнообразни интервенции в областта на хирургичната дентална медицина. Основни манипулации са: екстракции на зъби, кюретаж, инцизии,цирумцизии,френулотомии,хирургични шевове и други, които се извършват от доказани специалисти.
 Екстракцията на зъби представлява отстраняване на зъба от костта и е най-честата хирургична интервенция в денталната медицина. Извършва се при много добро предварително обезболяване. Това важи и за всички останали манипулации.
 Инцизиите представляват прерязване на меки тъкани,с цел разкритие на подлежащите структури. 
 Циркумцизиите представляват околовръстно изрязване на лигавицата. Прилага се най-често при ретенирании мъдреци.
 Чрез кюретаж се постига отстраняване на костни частици и други елементи,които са останали в зъбната алвеола след екстракция на зъба.
 При пациенти с придружаващи заболявания се прави съответната подготовка преди интервенцията/антибиотична,аналгетична/


Content
Стоматологичен кабинет Д-р Цвета Аврамова