FREE Shipping on all orders over $50.00!

Зъбни импланти

 След оглед и анализ на съзъбието от стоматолог-специалист се преценяват всички показания и противопоказания  за поставянето на импланти. Все повече хора възстановяват зъбите си с импланти и това въобще не е случайно. 
Хронология на действие:
Компютърно планиране - абсолютно задължително преди поставянето на имплант.
Качество на имплантите! Работим с един от лидерите в имплантологията. Успеваемостта на този тип лечение е повече от 95% и чрез него се лекуват случаи,дори случаи ,които преди това се решаваха само с носенето на снемаеми протези.
Рентгенова снимка след поставянето на импланта.
Следва поставяне на "капачета",които оформят венеца около импланта.
Следва взимане на отпечатък за изработване на финалната коронка.

Всичко изброено е важно,също както самата грижа ,която пациента ще прилага към импланта. Това определя неговата дългосрочност. Редовната профилактика и спазване на часовете за контролен преглед са от голямо значение.


Content
Стоматологичен кабинет Д-р Цвета Аврамова