FREE Shipping on all orders over $50.00!

Декларация за защита на личните данни

Ние отдаваме голям приоритет при защита на личните Ви данни във връзка със събирането, обработката и използването на информацията, когато посещавате нашият интернет сайт. Вашите данни са защитени, съгласно изискванията на закона.

По-долу ще намерите информация какви данни се събират и как се използват:
 
1. Събиране и обработка на данни
Съхранява се запис при всеки достъп до нашия сайт и всяко изтегляне на информация, съхранявана там. Съхранението на тези данни от системата е за статистически нужди. Съхранява се запис за името на всеки изтеглен файл, датата и часа на изтегляне, количеството прехвърлени данни, доклад за успешно изтегляне и използвания браузер и домейн.
 
IP адреса на компютъра търсещ информация също се отбелязва.
Допълнителна лична информация се записва само когато доброволно я предоставите и във връзка със запитване или регистриране, например при използване на формата за контакт.

2. Използване и препращане на лична информация към други
В случай, че сте ни предоставили лична информация, ние я използваме само за да отговорим на запитване.
 
Вашите лични данни не се препращат на трети страни. Вие имате право да отмените това съгласие по всяко време за да не се използват данните в бъдеще.
 
3. Право на информация, оттегляне и изтриване
Ние с готовност ще Ви предоставим съхраняваната за Вас информация при писмено поискване. Съхраняваната лична информация ще бъде изтрита, при положение, че отмените съгласието си за използването й, нейната нужда не е повече необходима за нуждите, за които се съхранява или пък съхраняването на информацията не е разрешено по друга законова причина.
 
4. Предупреждение за сигурност:
Чрез технически и организационни мерки ние съхраняваме информацията за  личните Ви данни, така, че трети лица нямат достъп до нея. Обаче не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, когато се изпращат чрез електронна поща. Препоръчваме изпращането на конфиденциална информация по пощата.

Content
Стоматологичен кабинет Д-р Цвета Аврамова